Bộ lọc

Thumbnail

Sorento Plug-in Hybrid

Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu)
Giá bán 1,569,000,000đ
Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen)
Giá bán 1,459,000,000đ
Thumbnail

Sorento Hybrid

Sorento Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen)
Giá bán 1,199,000,000đ
Sorento Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Đen)
Giá bán 1,299,000,000đ
Thumbnail

Sorento

Sorento (All New) - 2.2D Luxury
Giá bán 979,000,000đ
Sorento (All New) - 2.2D Premium AWD
Giá bán 1,149,000,000đ
Sorento (All New) - 2.2D Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Nâu + Kia Connect Lite
Giá bán 1,199,000,000đ
Sorento (All New)- 2.5G Premium
Giá bán 1,049,000,000đ
Sorento (All New) - 2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Nâu + Kia Connect Lite
Giá bán 1,149,000,000đ
Sorento (All New) - 2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Nâu
Giá bán 1,184,000,000đ
Sorento (All New) - 2.2D Signature AWD (6 chỗ) Nội thất Nâu + Kia Connect Lite
Giá bán 1,199,000,000đ
Sorento (All New) - 2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Đen
Giá bán 1,124,000,000đ
Sorento (All New) - 2.2D Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Đen
Giá bán 1,169,000,000đ
Sorento (All New) - 2.5G Signature AWD (6 chỗ) Nội thất Nâu + Kia Connect Lite
Giá bán 1,149,000,000đ
Sorento (All New) - 2.5G Signature AWD (6 chỗ) Nội thất Nâu
Giá bán 1,179,000,000đ
Sorento (All New) - 2.2D Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Nâu
Giá bán 1,234,000,000đ
Sorento (All New) - 2.2D Signature AWD (6 chỗ) Nội thất Nâu
Giá bán 1,254,000,000đ
Thumbnail

Carnival

Carnival 2.2D LUXURY (8S)
Giá bán 1,179,000,000đ
Carnival 2.2D PREMIUM (8S)
Giá bán 1,269,000,000đ
Carnival 2.2D PREMIUM (7S)
Giá bán 1,329,000,000đ
Carnival 2.2D SIGNATURE (7S)
Giá bán 1,389,000,000đ
Carnival 3.5G SIGNATURE (7S)
Giá bán 1,759,000,000đ
Thumbnail

Sportage

Sportage 2.0G Luxury
Giá bán 799,000,000đ
Sportage 2.0G Premium
Giá bán 852,000,000đ
Sportage 2.0G Signature (X-Line)
Giá bán 919,000,000đ
Sportage 2.0G Signature
Giá bán 939,000,000đ
Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line)
Giá bán 1,019,000,000đ
Sportage 1.6T Signature AWD
Giá bán 1,014,000,000đ
Sportage 2.0D Signature (X-Line)
Giá bán 939,000,000đ
Sportage 2.0D Signature
Giá bán 939,000,000đ
Thumbnail

Carens All New

Carens All New 1.5G MT Deluxe
Giá bán 589,000,000đ
Carens All New 1.5G IVT
Giá bán 624,000,000đ
Carens All New 1.5G Luxury
Giá bán 654,000,000đ
Carens All New 1.4T Premium
Giá bán 725,000,000đ
Carens All New 1.4T Signature (6S)
Giá bán 769,000,000đ
Carens All New 1.5D Premium
Giá bán 829,000,000đ
Carens All New 1.5D Signature (7S)
Giá bán 859,000,000đ
Carens All New 1.4T Signature (7S)
Giá bán 764,000,000đ
Carens All New 1.5D Signature (6S)
Giá bán 859,000,000đ
Carens All New 1.5D Signature (6S)
Giá bán 859,000,000đ
Thumbnail

Seltos

Seltos 1.4L Turbo Luxury
Giá bán 649,000,000đ
Seltos 1.6L AT Premium + Kia Connect Lite
Giá bán 699,000,000đ
Seltos 1.4L Turbo Deluxe
Giá bán 609,000,000đ
Seltos 1.4L Turbo Premium
Giá bán 704,000,000đ
Seltos 1.6L AT Luxury
Giá bán 639,000,000đ
Seltos 1.6L AT Deluxe
Giá bán 604,000,000đ
Seltos 1.4L GT-Line + Kia Connect Lite
Giá bán 719,000,000đ
Seltos 1.4T X-Line + Kia Connect Lite
Giá bán 719,000,000đ
Seltos 1.4T X-Line
Giá bán 714,000,000đ
Seltos 1.4L GT-Line
Giá bán 714,000,000đ
Seltos 1.4L Turbo Premium + Kia Connect Lite
Giá bán 709,000,000đ
Seltos 1.6L AT Premium
Giá bán 694,000,000đ
Thumbnail

Sonet

Kia Sonet 1.5 DELUXE
Giá bán 519,000,000đ
Kia Sonet 1.5 LUXURY
Giá bán 549,000,000đ
Kia Sonet 1.5 PREMIUM
Giá bán 574,000,000đ
Thumbnail

K5

Kia K5 2.0 LUXURY
Giá bán 859,000,000đ
Kia K5 2.0 PREMIUM
Giá bán 904,000,000đ
Kia K5 2.5 GT-LINE
Giá bán 999,000,000đ
Thumbnail

K3

Kia K3 1.6 Premium
Giá bán 619,000,000đ
Kia K3 1.6 Luxury
Giá bán 585,000,000đ
Kia K3 1.6 MT
Giá bán 549,000,000đ
Kia K3 2.0 Premium
Giá bán 649,000,000đ
Kia K3 1.6 Turbo GT
Giá bán 739,000,000đ
Thumbnail

New Morning

New Morning X-Line
Giá bán 424,000,000đ
New Morning GT-Line
Giá bán 424,000,000đ
New Morning AT
Giá bán 371,000,000đ
New Morning Premium
Giá bán 399,000,000đ
New Morning MT
Giá bán 349,000,000đ
Thumbnail

Morning

Kia Morning AT Luxury
Giá bán 366,000,000đ
Thumbnail

Soluto

Kia Soluto MT
Giá bán 386,000,000đ
Kia Soluto MT Deluxe
Giá bán 418,000,000đ
Kia Soluto AT Deluxe
Giá bán 439,000,000đ
Kia Soluto AT Luxury
Giá bán 462,000,000đ